Савремено доба довело је до тога да основци одрастају пре свега у виртуелном и врло мало читалачком окружењу. У време мултимедијалне експанзије омладина хоће и књижевне информације на прву лопту. Да би придобило дечју пажњу дело мора бити кратко и сажето, по могућству популарно. Предавачи који за изборну књигу прихватају штиво из потрошачке литературе повлађују неформираном укусу деце у најосетљивијем добу. (Драган Хамовић, уредник лектире у Заводу за уџбенике)

Некориштењем ријечи управо смањујемо моћ изражавања.