Search

ОбогатиСВОЈРјечник

Све смо више гледаoци него читаоци, па нам култура говора страдава. Али увијек ћемо се по говору истицати.

Month

July 2017

МАТИЈА БЕЋКОВИЋ: ЛЕЛЕК МЕНЕ

„…Ако немас зашто умријети
Нијеси се требао рађати.
Ако не знаш зашто си се родио
И за праву смрт си закаснио.
Циљ људског живота је нешто
Због чега ћеш живот презирати.
Ком је живот највиша светиња
И све оно због чега се живи
Све то није достојно живота
Због тога се не мораш рађати.

А ко се год роди без разлога
Без разлога мора и мријети.
Свак се ође с разлогом рађао
Знао шта с животом и смрћу
Једино је то достојно људи!
То се добро знало и памтило
С којијем смо позвањем створени.
Није било ове пуцибруке
Ни толико сувишна народа
Који не зна ни шта ће на земљи.
Ни ко га је ни зашто створио.
Рађају се и жале да умру
А не знају ни што су живјели!

Шта ће људи толики на земљи?
Идеја је људска понижена!
Свака вјера тако ће пропасти.
Сваки смисао ту ће пострадати.

Велике је тајне вазда знало
Мало људи – и док их је мало
Онда сваки мора бити прави
Кад су прави – доста их је мало.

Шта ће овај божји гамиз људи
Као нека нова врста муве?
Чему служе слијепи народи?
Скоро ће их и запрашивати…!“

Матија Бећковић

 

(Избор из поезије Матије Бећковића; Пјесма под називом Лелек мене

Фото: jadovno.com)

Значење ријечи РШУМ

Још једна ријеч из Рјечника архаизама.

ршум, срџба, бес, сила, снага, лом.

(По: Симо Ћирковић, Речник архаизама, Народна књига, Београд, 2006, слово Р, дигитално издање
Фото: prevention)

Навали те амбуље на себе

Једна од застарјелих ријечи је и ријеч АМБУЉЕ.

амбуље – ствари за одевање,
њихов групни назив

(По: Симо Ћирковић, Речник архаизама, Народна књига, Београд, 2006, слово Г, дигитално издање
Фото: kisa by karijn)

ПОЗИВ НА САРАДЊУ

Обогати СВОЈ Рјечник проширује свој тим.

Култура нашег говора је оно што је по чему се разликујемо од животињског свијета. Због тога смо и одговорни. Уколико се осиромашено стање у држави у култури најприје одражава на нашем језику, да ли трпимо управо од тих промјена?

Заинтересовани за међусобно богатију комуникацију, те познавање вокабулара – контактирајте:

obogatisvojrjecnik@gmail.com.

Уредништво

 

 

ВУЈАКЛИЈА: АГАЛМА И…

агава (грч. аgauos, нлат. аgavе аmericanа) бот.
тропска биљка, пореклом из Јуж. Амери-
ке, стабло јој израсте до 10 м висине;
употребљава се, нарочито лишће, у народ-
ној медицини.
агалактија (грч. а- без, galа млеко) мед. без-
млечност дојке, оскудица у млеку код
матере.
агалма (грч. agalma) лик, кип, слика, украс,
нарочито у храму.

 

(Извор: Вујаклија, М. Лексикон страних ријечи и израза, слово А, Просвета, Београд, 1980. године, страна 6.
Фото: aboriginal cave photo)

ГРИНТАВ ЗНАЧИ…

Можда знате а можда нисте никада чули – када је неко гринтав, шта то значи?

гринтав, досадан, ситничав, чангризав.

Погледајте и РАЗПАРКАЛИСАТИ. РАЗСЛАБА. РАЗУР.

(По: Симо Ћирковић, Речник архаизама, Народна књига, Београд, 2006, слово Г, дигитално издање
Фото: todaysparent)

А ВОЧЕ СОЛА; АВУЛЗИЈА; АГА

а воче сола (итал. а voće sola) муз. само за
један глас.

авулзија (лат. аvulsio) нед. вађење, чупање
зуба; прав. комад земљишта који река отргне и
однесе на другу обалу.

ага (тур. аgа) л. власник земље (некада у
Турској); 2. војни старешина (у некадашњој
Турској); 3. титула код муслимана; господин,
господар, газда.

(Извор: Вујаклија, М. Лексикон страних ријечи и израза, слово А, Просвета, Београд, 1980. године, страна 6.
Фото: авулзија)

АВОЦЕНТУР АКТА

авокација (лат. avocatio) опозивање, одазивање;
прав. захтев да се акта врате од нижег
суда вишем.
авоцентур акта (лат. avocentur acta) прав.
нека се траже списи, акта.

авоцирати (лат. avocare) одазвати, одазива-ти,
опозвати, опозивати; тражити да се нешто
пошаље, нпр. списи.

Погледајте и:  МОТИВАЦИЈА Крајњи циљеви образовања.

(Извор: Вујаклија, М. Лексикон страних ријечи и израза, слово А, Просвета, Београд, 1980. године, страна 6.
Фото: gorenomore)

БЕСПЛАТНЕ РАДИОНИЦЕ ЗА ДЈЕЦУ Заједно у ритму капуере

Радионице капуере и ненасилне комуникације за дјецу овога љета ће моћи похађати најмлађи чланови Бање Луке, као и млади узраста до 18 година.

Пројекат под називом Let’s ginga together, у реализацији Плавог телефона и  спортског удружења Капоиера Бањалука, отпочиње 18. јула 2017. године на адреси Новака Пивашевића 13а у Бањој Луци – радионице се одржавају сваког уторка и петка од 9 до 11.

Број мјеста је ограничен.

Пријаве слати на: info@novageneracija.org.

Радионицу је омогућила Child protection Hub for South-East Europe & Terre des hommes.

(Извор: Наташа Пивашевић,
Координаторица рада Плавог телефона, савјетодавне линије за дјецу)

djeca

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: