%d0%b0%d1%80%d1%85%d0%b8%d0%b2Пише се и једно и друго.

И архив и архива употребљавају се у значењу скуп, збирка докумената и одељење установе у којем се чувају службени списи. У називима научних установа и стручних часописа употребљава се само именица архив.

(Извор: Опште образовање)